Регистрирайте Вашата първа безплатна консултация още СЕГА

Компания Vision Intrenational People Group е създадена през 1996 година  и е сред водещите световни производители и разпространители на продукти за здраве, дълголетие и красота. В Българя, Компанията е открита официално на 2 юли 2000 година.

Асортиментът на продуктите на Вижън включва биологично активни хранителни добавки за деца и възрастни, иновационните продукти „смартфуд” , натурални фитотоници, лечебно-оздравителни козметични средства, оздравителни аксесоари и билков чай.

Продуктите на Компанията се разпространяват по метода на директни продажби чрез мрежа от независими дистрибутори-консултанти. В настоящия момент с Компанията постоянно сътрудничат над 200 000 независими дистрибутори-консултанти.

Компанията има официални представителства в над 20 страни – от Западна Европа до Югоизточна Азия. А поръчки за продуктите на Компанията постъпват от над 60 страни на всички континенти.

С какво Компания Вижън е по - различна:

  • Вижън е единствената Компания, занимаваща се с мрежов маркетинг, която работи съвместно СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

  • Продуктите на Вижън притежават GMP - стандарт/ добра производствена практика за лекарства, което е над изискванията за хранителни добавки

  • Вижън разполага със собствена научно-технологична лаборатория DEM4, в която работят водещи лекари от световно ниво

  • Продуктите на Вижън се произвеждат по специална, патентована /от Вижън / технология наречена - КРИОДРОБЕНЕ

  • Продуктите на Вижън се произвеждат от АРКОФАРМА - Франция / световен лидер по производство на препарати на основата на лекарствени растения / 

Продуктите на Вижън са поместени в лекарствените справочници и имат сертификат от съответното здравно министерство на всяка една държава, в която Компанията има официално представителство / каквато е и България/

Мисията на Вижън гласи: „Ние правим здрав бизнес”. Това означава, че Компанията смята за свое висше предназначение да подобрява здравето и повишава стандарта на живот на своите потребители. Тя счита търговския ефект от дейността си за оправдан и справедлив, само когато успее да изпълни това свое предназначение. Следователно, всичко, което се произвежда с марката Вижън, има за цел да помага на хората ефективно да управляват своето здраве и качеството си на живот.

Философията на Вижън се нарича Възможност за Отлично Здраве – или съкратено  - В.О.З. В основата на тази философия лежи признаването на здравето за най-висша ценност и разбирането за него като хармония на физическото, духовното, интелектуалното и социалното качество на живот.

Мисията и философията на Вижън изискват клиентите на Компанията да получават винаги само ефикасни продукти с безупречно качество. А за това има само един начин - пълен контрол над производствения цикъл – от създаването на формулите и закупуването на суровината до производството, опаковката, съхранението и доставката на готовите продукти.Именно с тази цел Компанията създаде уникалната научно-изследователска лаборатория Вижън DEM4. Името на лабораторията е съкратено отDirect Effect Management, тоест “пряко управление на ефекта”, четворката означава четирите насоки, символизиращи всестранното въздействие на дадения ефект.

Седалището на лабораторията е в столицата на Литва - град Вилнюс, а научноизследователските й подразделения са разположени в различни страни по света, както на собствени изследователски и производствени терени, така и на ресурсните бази на водещи производствени концерни и отраслови научноизследователски институти-партньори на Вижън.

 

 

Символите върху опаковките на продуктите Вижън и на кориците на каталозите и брошурите не са просто елемент от дизайна. Те са графичното изображение на предимствата на нашия продукт и на философията на Компанията – продукти с най-високо качество, водещи технологии за производство и социално отговорен модел на бизнеса на Вижън.
Това е предмет на гордост за Компанията!

 

Знакът GMP Certified Producer — Международният стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) включва в себе си широка гама показатели, на които следва да отговарят предприятията. GMP за фармацевтичните предприятия фиксира параметрите на всеки производствен етап. Всички производствени мощности, които произвеждат продукция с бренда на Вижън, са сертифицирани по стандарта GMP.

 

Знакът ISO 22000 на BUREAU VERITAS Certification — това е логотипът на Bureau Veritas. Основана през 1828 година, тази международна група е специализирана за извършване на оглед, анализ, одит и сертифициране на произвежданата продукция, на инфраструктурата и системите за управление в съответствие с нормативно определени или доброволни стандарти. Bureau Veritas извърши сертифицирането на производствената база на Вижън според нормите на ISO 22 000* и така ние първи получихме този стандарт за производство на БАД.

 

Знакът DER GRÜNE PUNKT (Зелена точка) — това е международен знак за подкрепа от страна на производителите на програми за рециклиране на отпадъци и опаковки. Знакът показва това, че Компанията е заинтересована от опазването на околната среда и поощрява разделното събиране на отпадъците. Знакът се употребява и за обозначаване на опаковки, произведени от безопасни за потребителя материали, които подлежат на пълно рециклиране.

 

Знакът EU Agriculture е общ за Европейския съюз знак, който се използва за маркировка на опаковките от органични продукти, произведени без използването на химични торове.

 

Знакът «Не съдържа ГМО!» — декларира доброволното сертифициране на производителите за липсата в състава на техните продукти на генно-модифицирани организми (ГМО). Разрешението за използването на този знак върху опаковките на продуктите се контролира от местното законодателство на държавите и регионите. Всички продукти, предлагани на потребителите от компания Вижън се подлагат на проверка за съответствие на специални стандарти, известни като «матрица на критериите» за качество на Вижън. Това позволява да се гарантира липсата на ГМО в състава на продукцията на Вижън.

 

Символи на философията «Възможност за Отлично Здраве” на компания Вижън

 

Знакът ALL NATURAL Under my commitment Dmitry Buriak — това е личният знак на Президента на Компанията. Присъствието му върху опаковката на продукта показва персоналната отговорност на Президента пред потребителите и гарантира естествения произход и съответствието на матрицата на критериите за качество на Вижън на всички ингредиенти, влизащи в състава на продукта.

 

Знакът LIFE QUALITY PROTECTION удостоверява проявата на засилено внимание от страна на Компанията към качеството на живот на нейните клиенти и отразява последователното придържане към философията Възможност за Отлично Здраве.

 

Знакът FAMILY ECOLOGY NATURE WELNESS подчертава грижата на Компанията за екологията на семейството, отразява същността на контактологията (науката за контактите) и философията на Възможност за Отлично Здраве в днешните условия на живот, в хармония със Стратегията за развитие 2010-2015

 

Логотипи на партньорите на Компанията

 

Логотипът на Vision DEM4 Laboratory е логотипът на научно-изследователската лаборатория Вижън DEM4. На базата на лабораторията се разработват уникалните формули на продуктите на Вижън.

 

Логотипът на Association of Lithuanian Chamber of Commerce, Industry and Crafts е гербът на Литовската Търговско-промишлена палата. Компания Vision е член на Палатата от 1996 година.

 

Логотипът на Kaunas University of Medicine е гербът на Медицинския университет в гр. Каунас. На базата на университета в сътрудничество с водещи специалисти от лаборатория DEM4 се провеждат изследвания и клинични изпитания на продукцията на Вижън.

 

Символи за използване на технологии и свойства на ингредиентите

 

Знакът CRYO Cryogrinding Technology —196°C означава, че в производството на продукта се използва технологията за криодробене (от английски «cryogrinding») —раздробяване на суровината в нискотемпературна среда в атмосфера на неутрален газ азот. Технологията се използва за производството на биологично активните добавки на Вижън и позволява да се запазят полезните свойства на растителните компоненти, без да бъде унищожавана животворната сила на лечебните растения.

 

Знакът 5 antioxidant Ingredients —– той се използва върху опаковката на сета с фитотоници iFly и означава наличието във всеки един от фитотониците на натурален антиоксидант — екстракти на всяко едно от петте легендарни растения: Златен корен, Жен-шен, Гинко Билоба, Мате, Гуарана

 

Логотипи на социални проекти и инициативи

 

Логотипът MISSIA Charity foundation — благотворителен фонд MISSIA. Логотипът MISSIA Charity foundation — благотворителен фонд MISSIA. Вижън подкрепя работата на Фонда и неговите инициативи за оказване на помощ на детските домове в Русия, Украйна, Беларус, Литва, Армения, Узбекистан и Казахстан и подкрепя работата на Фонда и неговите инициативи за оказване на помощ на детските домове в Русия, Украйна, Беларус, Литва, Армения, Узбекистан и Казахстан.

Логотипът PANDA – това е логотип на Фонда за развъждане и изучаване на пандите (КНР). Компанията Логотипът PANDA – това е логотип на Фонда за развъждане и изучаване на пандите (КНР). Компанията Вижън е попечител на две бебета на гигантска панда, които живеят в националния парк Ченгду — административен център на провинции Съчуан и е попечител на две бебета на гигантска панда, които живеят в националния парк Ченгду — административен център на провинции Съчуан.

Знакът PINK RIBBON — това е международен знак за обществени и частни инициативи, насочени към борбата с рака на гърдата. Компания Вижън подкрепя това движение.