Регистрирайте Вашата първа безплатна консултация още СЕГА

Най – доброто лекарство е добрата храна

През далечната 1992г. в Париж се провежда Международен симпозиум за храните на планетата. На него се отчита, че вследствие на нарушената околна среда, замърсяването на въздуха и вода, радиацията, обеднялата почва и захранването с изкуствени торове и качеството на храна, която употребяваме е рязко влошено. Човечеството боледува - намалява възрастовата граница на редица заболявания. 

На този симпозиум се взема решение да се обогатява храната с необходимите елементи, които липсват или са в малки количества в организма на човека. Работи се в две направления:

  • Обогатяване на съществуващите хранителни продукти

  • Поемане отделно на необходимите вещества

Според учените в първият случай е невъзможно да се достигне до голяма част от населението, затова се акцентира върху производството на Биологично Активно Добавки.

И това се случва през 1992 година!

 

„ На всяка клетка е присъщ удивителен разум и тази мъдрост на организма се проявява незабавно“

Има правило, което гласи:

„Когато качеството на храната, постъпваща в организма, стане по - високо от качеството на тъканите, от които се състои тялото, то организмът започва да изхвърля материалите от по - ниско ниво и да използва по съвършени материали.Така се изграждат нови, по - здрави тъкани“